Rozdělení přijatých uchazečů do tříd

Rozdělení přijatých uchazečů do jednotlivých tříd:

Uchazeči jsou v přiložených souborech uvedeni pod registračním číslem, pod kterým konali přijímací zkoušky.