Provoz školy v červnu

1.  Z hlediska personálních, materiálních a prostorových podmínek škola primárně zajištuje organizaci a realizaci maturitních a přijímacích zkoušek:

2.  Hlavní vzdělávací aktivitou pro žáky gymnázia až do konce školního roku 2019/2020 je vzdělávání na dálku.

3.  Od 8. 6. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků gymnázia v rámci individuální konzultace a to, pouze na základě rozhodnutí vyučujícího, dobrovolné účasti žáka a při dodržení hygienických pravidel vyplývajících z dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020 (dále jen OZ). Případné individuální konzultace musí probíhat mimo časový rozvrh přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek.

4. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsou všichni žáci před vstupem do budovy školy povinni vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletiletého žáka!!!

5. Organizace závěru školního roku 2019/2020:

6. Rozdílové a nostrifikační zkoušky se konají dle rozpisu do 29. 6. 2020.

 Povinností žáků i zaměstnanců gymnázia je dodržovat hygienická pravidla OZ. 

Další informace naleznete zde.

 

V Praze dne 28. 5. 2020, PaedDr. Věra Ježková