Projekt Erasmus+

Náš projekt Erasmus+ Touching the Past to Reach the Future započatý v minulém školním roce se z důvodu pandemie přesunul na platformu E-Twinning, takže stále pokračuje. A právě toto úterý večer se na online videokonferenci sešli reprezentanti z řad žáků všech partnerských škol, aby se poznali alespoň touto formou a zároveň prezentovali další úkol, kterým bylo seznámení s národními pořekadly a pověrami. 

V naší škole proběhla v minulém měsíci online výtvarná soutěž o nejhezčí obrázek znázorňující některou českou pověru či pořekadlo, a nakonec byly vybrány dva obrázky, a sice Viky Maříkové a Elly Kájínkové. A právě tyto obrázky představili v úterý večer naši studenti Šimon Vojíř, Jan Zlatník, Kateřina Hašková, Michaela Shonová, Tereza Ryšavá a Veronika Konšalová a zároveň měli možnost seznámit se s pověrami ostatních národů. Společně jsme alespoň takto virtuálně strávili jeden večer s týmy našich partnerských škol a mohli si tak vzájemně popřát lepší rok 2021.

Video z konference najdete tady.