Příspěvek na obědy a na výjezdy

Toto opatření umožňuje žáků naší školy s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy získat ve šk. roce 2022/23 příspěvek na obědy a na výjezdy. Podmínky stanovené zmíněným opatřením jsou v rámci školy upřesněny směrnicí, která mimo jiné stanoví, jakým způsobem je možné příspěvek získat. Níže jsou ke stažení:

 

 Další informace můžete získat na webu hl. m. Prahy.