Příspěvek na obědy

Toto opatření umožňuje žáků naší školy s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy získat ve šk. roce 2022/23 příspěvek na obědy až do výše 100%. Příspěvek bude vyplácen od 1. 11. 2022. Níže je ke stažení:

 Žádost je nutné podat do 15. 10. 2022 na předepsaném formuláři osobně v kanceláři školy (může přinést i žák).

 Další informace můžete získat na webu hl. m. Prahy.