Přijďte zatleskat svým spolužákům!

Dne 6.2.2020 se ve studovně uskuteční školní kolo recitační soutěže. Přijďte si strávit skvělé odpoledne skvělým poslechem vašich skvělých spolužáků.