Přihlášky ke studiu

Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy nebo zaslat do datové schránky školy pngyipg (pouze z osobní schránky zákonného zástupce uchazeče, datovou schránku právnické osoby nelze použít) nebo lze přihlášku podat osobně na ředitelství školy v úředních hodinách k tomu určených (doporučujeme).

Přihlášku je nutné podat do 1. 3. 2022.