Poděkování

Vážení a milí rodiče, kolegové, studenti,

zdravím Vás, přeji hodně zdraví a pevné nervy!

Společně máme za sebou víc jak šest týdnů v rámci uzavření škol, děkuji Vám za vstřícnou komunikaci a vzájemný tolerantní přístup.

V předchozích dnech jsme se společně naučili věci, které jsme do této chvíle nepotřebovali. Učitelé se snaží podporovat kreativitu a invenci žáků a umožňují žákům pracovat jiným způsobem, než byli zvyklí při klasické výuce. Mám velkou radost, že jak učitelé, tak i žáci se již adaptovali na nové podmínky a jsou aktivní a pracovití. Vzájemná spolupráce mezi učiteli a žáky, ale také mezi učiteli navzájem, a to i v rámci vedení funguje!

Budova gymnázia je v současnosti prázdná a tichá, podívejme se však do budoucnosti!

Těšíme se na naše maturanty, kteří se právě přihlašují na maturitní předměty, které budou navštěvovat ve škole. Následně pro ně bude připraven speciální „rozvrh“ (od 11.5.2020), závěrečná příprava, procvičování, opakování, od začátku června pak samotná maturitní zkouška.

V tuto chvíli máme již hotové úvazky na příští školní rok, žáci vyšších ročníků mají vybrané semináře.

Na akce, které by měly probíhat v průběhu prázdnin, nám již zřizovatel uvolnil peníze.

Pokud se vše podaří, měli bychom mít ve školní kuchyni nová zařízení (za cca 2 miliony), což jistě ocení naše milé kuchařky.

Dojde k výměně žaluzií na jižní straně budovy školy.

Připravujeme také projekt nástavby pro speciální učebny.

Ať už budou další kroky MŠMT jakékoli, škola je schopná se o vzdělání svých žáků postarat. Budeme se snažit zajistit maturitnímu ročníku dobré podmínky v průběhu maturit a ostatním žákům předat, byť v podobě distanční, řadu podnětů a materiálů  k práci i v následujících týdnech.

 

Ještě jednou Vám děkuji a těším se na další spolupráci.

PaedDr. Věra Ježková