Písemné maturitní zkoušky - rozpis

Písemné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků se konají ve dnech 2. - 4. 4. 2024 dle níže uvedeného rozpisu. Uvedený čas je časem zahájení administrace zkoušky. Studenti se dostaví do příslušných místností (naleznete v odkazech jednotlivých tříd) alespoň 15 minut před tímto časem. Studenti, kteří se účastní losování témat písemných prací, se dostaví 30 minut před uvedeným časem do ředitelny gymnázia.

U každé části maturitní zkoušky je povinností studenta mít u sebe průkaz totožnosti!

zkouška datum čas zahájení 8.A 8.B 4.G
český jazyk a literatura 2. 4. 2024 8:00 8A_Čj 8B_Čj 4G_Čj
anglický jazyk 3. 4. 2024 10:00 8A_Aj 8B_Aj 4G_Aj
německý jazyk 4. 4. 2024 8:00 8A_Nj 8B_Nj 4G_Nj
francouzský jazyk 4. 4. 2024 13:00 8A_Fj 8B_Fj 4G_Fj