Organizace od 24.5.

Milí studenti, vážení rodiče,

v pondělí 24.5. 2021 se do školy vrací i žáci vyššího gymnázia. Testování studentů vyššího gymnázia probíhá podle rozpisu (rozpis si můžete prohlédnout zde), studenti se budou testovat antigenními i PCR testy. Při testování PCR testy je platnost testů od pondělí 14 dnů, takže studenti NG se budou znovu testovat až 31. 5., studenti VG pak 7.6. a tentokrát už jen PCR testy.

V případě pozitivního výsledku testu žák odchází před budovu školy a vyčká na potvrzení o pozitivním testu, které mu vydá Mgr. Hrnčíř (na základě oznámení příslušného vyučujícího) a zároveň informuje zákonné zástupce o výsledku pozitivního testu žáka/žákyně. Postup a poskytnutí informace od školy ZZ o výskytu covid-19 ve škole v době prezenční výuky na základě výsledků ankety ze dne 8. 1. 2021 si můžete přečíst tady.

Doporučení pro zákonné zástupce: Žák při prvním příchodu do školy v době testování odevzdá TU podepsaný souhlas, v případě pozitivního testu může sám o pustit budovu školy po vydání potvrzení o pozitivním testu. Formulář se souhlasem si můžete stáhnout tady.

Informace z MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 24.5. 2021 si můžete přečíst tady.