Olympiáda z českého jazyka

Gratulujeme všem úspěšným řešitelům i účastníkům školního kola Olympiády z českého jazyka.

I. kategorie:
1. Tomečková 4. B 45 bodů
2. Dobášová 4. B 43 bodů
3. Sadil 4. B
4. Coufalová 3. B
5. Hejhalová 4. B
6. Čermáková 4. A
7. Keblová 4. A
8. Kamarýtová 4. B
9. Hinnerová 4. A
10. Tůma 4. A
11. Volák 4. A
12. Hlavičková 4. A
13. Veselý 4. A

II. kategorie:
1. Mokrycki 5. B 42 bodů
2. Mičková 6. B 40 bodů
3. Belant 7. A
4. Beran 6. B
5. Jindrová Anna 8. B
6. Urban 5. B
7. Němcová 6. B
8. Mahdíková 5. A
9. Coufal 7. B
10. Kolaříková 5. A
11. Vávrová 5. A