Nový školní rok

Vážení rodiče, kolegové a žáci,
vítáme Vás v novém školním roce 2020/21. Jsme rádi, že jsme úspěšně uzavřeli distanční podobu výuky a pevně doufáme, že nastávající školní rok proběhne pouze formou výuky prezenční.
Dovolujeme si požádat žáky, aby s sebou měli každý den roušku. HSHMP její nošení ve společných prostorech škol a školských zařízení aktuálně nenařizuje. V budově naší školy je na každém z Vás, zda ji budete používat.

Pro případnou distanční výuku jsme doplnili školní řád o Dodatek č. 4 a také aktualizovali Klasifikační řád.

Výuka bude organizována v souladu s manuálem MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve šk. roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 a jeho aktualizací.

Těšíme se na společnou práci a zážitky!!!

PaedDr. Věra Ježková a pedagogický sbor