NOSTRIFIKAČNÍ ZKOUŠKY OBNOVENY!

Nostrifikační zkoušky na Gymnáziu, Praha 9, Českolipská 373, byly od 11. 5. 2020 OBNOVENY za následujících hygienických podmínek:

1) Kandidáti čekají před budovou školy, kde vyplní čestné prohlášení o zdravotním stavu (k dispozici na vrátnici gymnázia). Do budovy vstupují jednotlivě s časovými odstupy 15 minut (pořadí si určí ve spolupráci s tlumočníky). Tlumočníci vyplní čestné prohlášení o zdravotním stavu vždy při prvním vstupu do budovy školy v daném týdnu.

2) Při vstupu do budovy školy bude provedena dezinfekce rukou a kandidáti obdrží rukavice, které musí mít, stejně jako ochrannou roušku přes ústa a nos, po celou dobu pobytu ve škole.

3) Zázemí kandidátů a tlumočníků bude v učebně č. 106 (v blízkosti ředitelství), kde budou všichni dodržovat předepsané odstupy 2 m.

4) Zkoušky budou probíhat v místnostech 111112113 nebo 116, kam budou uchazeči pozváni některým z členů zkušební komise. Po vykonání zkoušky počká kandidát v učebně č. 106 na sdělení výsledku zkoušky. Následně opustí v nejkratší možné době budovu školy.

5) Kandidáti ani tlumočníci se nemohou pohybovat v budově školy mimo prostory jim určené! V případě potřeby jsou kandidátům i tlumočníkům k dispozici nejbližsí toalety k ředitelství školy.

!!! UPOZORNĚNÍ PRO KANDIDÁTY! Na základě sdělení MHMP musí všichni žadatelé o nostrifikační zkoušky, kterým už vypršel nebo vyprší v dohledné době termín pro konání nostrifikačních zkoušek daný „Usnesením“, požádat na MHMP o prodloužení tohoto termínu!!!

Vzhledem k velkému počtu uchazečů prosíme o strpení, termíny pro vás připravujeme a rozesíláme, jak jen to je možné!

Stanislav Hrnčíř

Soubory