Návštěva Amerického centra

Již se stalo tradicí, že studenti posledních ročníků navštěvují před Vánoci Americké centrum. Tato instituce je nejen kulturním a informačním centrem Velvyslanectví USA, ale také místem kontaktu studentů s diplomaty. Tato setkání většinou přináší informace, které lze využít ve výuce, především v oblasti politologie, historie, zeměpisu a samozřejmě anglického jazyka. Odborníci nás zde totiž každoročně seznamují s reáliemi např. amerických voleb, kulturní identity USA a každodennosti života.