Modrotisk

Modrotisk – techniku z 18. století, navrhlo v roce 2017 pět středoevropských zemí na zápis do seznamu kulturního dědictví UNESCO a o rok později byl do seznamu zapsán. Paní profesorka Koláčná věnovala modrotisku celý svůj projekt.