Maturity - písemné práce

Písemné práce maturitních zkoušek v jarním termínu budou probíhat v termínu od 3. do 5. 4. 2023:

Studenti, kteří se účastní losování témat se dostaví v den konání příslušné písemné práce nejpozději v 8:00 hod do ředitelny!

Ke všem částem maturitních zkoušek musí mít maturanti s sebou doklad totožnosti!