Maturity - didaktické testy

Termíny konání a rozdělení do jednotlivých učeben na didaktické testy SČ MZ:

2. 5. 2023     Matematika                        8:00 - 10:35      rozdělení maturantů do učeben ZDE!

2. 5. 2023     Anglický jazyk                  13:30 - 15:50      rozdělení maturantů do učeben ZDE!     (PUP 13:30 - 16:25)

3. 5. 2023     Český jazyk a literatura     8:00 -   9:45      rozdělení maturantů do učeben ZDE!     (PUP   8:00 - 10:10)

4. 5. 2023     Matematika rozšiřující       8:00 - 10:50      rozdělení maturantů do učeben ZDE!

4. 5. 2023     Francouzský jazyk            13:00 - 15:20      rozdělení maturantů do učeben ZDE!

4. 5. 2023     Německý jazyk                  13:00 - 15:20      rozdělení maturantů do učeben ZDE!

Všichni maturanti se dostaví do učebny nejpozději v 15 minut před zahájením administrace testu!

Ke všem částem maturitních zkoušek musí mít maturanti s sebou doklad totožnosti!