Maturitní a imatrikulační ples

Letošní maturitní a imatrikulační ples se bude konat 6. 5. 2022 od 19:00 do 0:30 hod. v Kongresovém centru Praha

Přednostní prodej vstupenek pro maturanty bude zahájen v pátek 8. 4. 2022 od 7:00 hod. v kanceláři č. 112 (Mgr. Hrnčíř).

Prodej vstupenek pro studenty prvních ročníků bude zahájen ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 7:00 hod. v kanceláři č. 112 (Mgr. Hrnčíř).

Volný prodej vstupenek od pondělí 25. 4. 2022 od 7:00 hod. v kanceláři č. 112 (Mgr. Hrnčíř).

Vstupenky se budou prodávat pouze v časech k tomu určených (podrobný rozpis na nástěnce školy a na dveřích kanceláře č. 112).

 

Rozmístění stolů v sále a ceny vstupenek:

Balkón - cena 400,- Kč

Parket (1. pořadí) - cena 380,- Kč

Parket (2. pořadí) - cena 350,- Kč

K stání - cena 300,- Kč

Maturanti a imatrikulanti mají pro sebe 1 vstupenku k stání zdarma (Každý návštěvník plesu musí mít vstupenku!).