Konkurzní řízení na funkci ředitele

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 508 ze dne 2. 4. 2024 schválila vyhlášení konkursního řízení na ředitele příspěvkové organizace:

 

Podání přihlášek do konkursů je možné do 26. 4. 2024, a to do podatelny zřizovatele, kterým je hl. m. Praha (Magistrát hlavního města Prahy Odbor školství, mládeže a sportu, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1).

 

 

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 383 ze dne 11. 3. 2024 schválila vyhlášení konkursních řízení na ředitele těchto příspěvkových organizací:

Podání přihlášek do konkursů je možné do 9. 4. 2024, a to do podatelny zřizovatele, kterým je hl. m. Praha (Magistrát hlavního města Prahy Odbor školství, mládeže a sportu, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1).