Informace pro uchazeče

Informace k přijímacímu řízení

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zde najdete rozmístění uchazečů do učeben při přijímacích zkouškách do OSMILETÉHO studia.

Rozmístění uchazečů do učeben při přijímacích zkouškách do ČTYŘLETÉHO studia najdete tady.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jste povinni vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění!!!

Pokud bude chtít uchazeč během přestávky mezi testy přijímacích zkoušek opustit budovu školy, musí přinést žádost o uvolnění podepsanou zákonnými zástupci. 

Metodiku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o ochraně zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných absolutorií 2019/2020 si můžete přečíst tady.

Pokud jste neobdrželi pozvánku k přijímacím zkouškám (zasláno poštou dne 21. 5. 2020), kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese info@ceskolipska.cz, popř. se obraťte na Vaši doručovací poštu.

Děkujeme za spolupráci!

Pedagogický sbor Gymnázia Českolipská

 

Organizace jednotných přijímacích zkoušek dne 8. a 9. 6. 2020

 

1. Uchazeči bez SPUO (intaktní):

  8.00 příchod uchazečů z rizikových skupin do učeben a jejich rozsazení

  8.05 příchod ostatních uchazečů do učeben a jejich rozsazení

  8.30 zahájení administrace zkoušky z matematiky v učebnách

  8.45 - 10.10 didaktický test z matematiky

10.15 - 10.55 pauza mezi testy (na základě potvrzení je možné opustit budovu školy)

10.25 návrat uchazečů z rizikových skupin do učeben a jejich usazení na své místo

10.40 návrat ostatních uchazečů do učeben a jejich usazení na své místo

10.55 zahájení administrace zkoušky z českého jazyka a literatury v učebnách

11.10 - 12.20 didaktický test z českého jazyka a literatury

12.25 závěrečná administrace a odchod uchazečů z budovy gymnázia

 

2. Uchazeči s SPUO a s časovým navýšením 25%:

  8.00 příchod uchazečů z rizikových skupin do učeben a jejich rozsazení

  8.05 příchod ostatních uchazečů do učeben a jejich rozsazení

  8.30 zahájení administrace zkoušky z matematiky v učebnách

  8.45 - 10.35 didaktický test z matematiky

10.40 - 11.20 pauza mezi testy 

10.50 návrat uchazečů z rizikových skupin do učeben a jejich usazení na své místo

11.05 návrat ostatních uchazečů do učeben a jejich usazení na své místo

11.20 zahájení administrace zkoušky z českého jazyka a literatury v učebnách

11.35 - 13.05 didaktický test z českého jazyka a literatury

13.10 závěrečná administrace a odchod uchazečů z budovy gymnázia

 

Uchazeči z rizikových skupin se dostaví do budovy školy nejpozději do 8.00 hod. Do budovy plynule vcházejí vymezeným koridorem.

Ostatní uchazeči mohou do budovy gymnázia vstupovat od 8.05 hod.

Všichni uchazeči se budou u vstupu do školy prokazovat „Pozvánkou k přijímací zkoušce“, ve které je uvedeno číslo učebny, v níž přijímací zkoušky konají, a budou odevzdávat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění“. Rozmístění uchazečů do učeben je zveřejněno na vstupních dveřích gymnázia a na webových stránkách.

V případě, že bude uchazeč na základě potvrzení od zákonných zástupců opouštět budovu školy mezi jednotlivými testy, bere si všechny své věci s sebou. Zákonný zástupce plně zodpovídá za včasný návrat uchazeče zpět do budovy!

Při přijímacích zkouškách se škola řídí metodikou „Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020“.