Informace pro maturanty

V Praze dne 22. 4. 2020

Vážení žáci maturitních ročníků,

dne 11. 5. 2020, máte možnost dobrovolně se účastnit prezenční přípravy na maturitní zkoušky ve Vašich maturitních předmětech.

Ke zjištění Vašeho zájmu o prezenční výuku bude na Bakawebu vytvořena anketa, žádáme Vás o vyplnění do 30. 4. 2020.

Následně pan zástupce Mgr. Stanislav Hrnčíř vytvoří „rozvrh“ Vašich maturitních předmětů a seminářů, kterých se budete dobrovolně účastnit za zpřísněných hygienických podmínek.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku pro maturitní ročník  předpokládáme v druhé polovině května.

Praktická zkouška z informatiky by se měla konat také v tomto období.

V tuto chvíli čekáme, až MŠMT oficiálně vyhlásí časové schéma k MZ na základě časové osy, která byla již zveřejněna na konci března.

Následně  za naši školu budou vyhlášeny přesné termíny ústní a praktické MZ.

Vážení maturanti,

prosím Vás o trpělivost a vstřícnost, přeji Vám pevné nervy a zdraví.

 

S pozdravem

PaedDr. Věra Ježková