Informace ke COVID-19

Žádáme zákonné zástupce žáků a zletilé žáky, kteří se vrací z postižených oblastí, aby postupovali podle aktuálních informací na stránkách Ministerstva školství ČR.

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

29. 2. 2020

PaedDr. Věra Ježková, ředitelka