Změna: třídní schůzky proběhnou online

Pozor změna!

Vážení rodiče,


z důvodu výrazného zhoršení epidemické situace přesouváme zítřejší třídní schůzky z prezenční formy do on-line prostředí. Třídní učitelé se s vámi spojí prostřednictvím Meetu v Google Classroom vašich dětí - konkrétní učebnu vám ještě upřesní.


Těšíme se na vaši hojnou účast.

Pedagogický sbor Gymnázia Českolipská

 

 

 

 

Vážení zákonní zástupci, rodiče!!!


Dne 11. 11. 2021 v 18.00 hod. se uskuteční třídní schůzky v budově Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373.


Dovolujeme si Vás požádat o dodržování platných epidemiologických opatření: Veřejné i soukromé akce se mohou konat s limitem účastníků 2000 osob
venku a 1000 osob uvnitř. Pokud je na akci přítomno více než 20 osob, musí všichni přítomní starší 12 let při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

 negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin, 
 negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
 negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě (vlastní test nebo zakoupení za 200,- Kč), 
 potvrzení poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
 prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
 aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Bez dodržení výše zmíněných podmínek se může setkat nejvíce 20 osob. Během akcí uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového
ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) vždy. 


Splnění výše uvedených podmínek bude kontrolováno při vstupu do budovy školy. Prosím, připravte si potvrzení o jedné z výše uvedených podmínek.


Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání.


Vedení školy a pedagogové.

 

Odkazy na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví najdete zde a zde

 


Odkazy:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-
opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-
slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-30.-9.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu---cele-zneni-0915.pdf