Informace k provozu škol od 3.5.2021

Milí studenti, vážení rodiče,

od 3.5. najíždíme s nižším gymnáziem na rotační výuku. V týdnu 3.5. - 7.5. mají prezenční výuku třídy 1.A, 2.A, 3.A a 4.A. Třídy 1.B, 2.B., 3.B a 4.B zůstávají na distační výuce a do školy přichází v pondělí 10.5. Studenti vyššího gymnázia mají i nadále distanční výuku. 

Detailní organizaci výuky v týdnu od 3.5. do 7.5.2021 najdete v tomto dokumentu. 

Pondělí

8:00 - přijímací řízení 4leté studium 

8:55 - testování žáků NG "A"  (příloha: Testování tříd a Návod na LEPU testy) 

10:00 – zahájení prezenční výuky  dle aktuálního rozvrhu (suplování)

Úterý

7:55 – žáci NG "A"   přijdou do školy nejpozději v tomto čase, aby se nepotkali s uchazeči PZ, výuka bude probíhat dle aktuálního rozvrhu (suplování)

8:00 - přijímací řízení 4leté studium 

Středa a čtvrtek

volné dny z rozhodnutí ŘŠ - výuka neprobíhá

8:00 - přijímací řízení 8leté studium  

Pátek

7:15 - testování žáků NG "A"  - organizace testování bude upřesněna 

8:00 - výuka dle aktuálního rozvrhu (suplování)

Žáci NG tříd „A“ mají přihlášený oběd.

V případě pozitivního výsledku testu, žák odchází před budovu školy a vyčká na potvrzení o pozitivním testu, které mu vydá Mgr. Hrnčíř (na základě oznámení příslušného vyučujícího) a zároveň informuje zákonné zástupce o výsledku pozitivního testu žáka/žákyně. Postup a poskytnutí informace od školy ZZ o výskytu covid-19 ve škole v době prezenční výuky na základě výsledků ankety ze dne 8. 1. 2021 si můžete přečíst tady.

Doporučení pro zákonné zástupce: Žák při prvním příchodu do školy v době testování odevzdá TU podepsaný souhlas, v případě pozitivního testu může sám o pustit budovu školy po vydání potvrzení o pozitivním testu. Formulář se souhlasem si můžete stáhnout tady.

Informace z MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 3.5. 2021 si můžete přečíst tady.