Informace k platbě Sportovně-turistického kurzu

Termín kurzu: 19. - 23. 9. 2022 (od pondělí do pátku)


Místo: Podještědský sportovní areál (www.podjestedska.eu)

Předpokládaná cena kurzu je 3 200,- Kč.

Číslo účtu: 184695109/0300

VS = evidenční číslo žáka

SS = 116

Případné dotazy: Mgr. Michal Pech – pech.m@ceskolipska.cz

 

Storno podmínky

1.       Storno poplatek za jednotlivého objednaného žáka na pobyt činí 1 000 Kč/žák/pobyt, který bude odhlášen 14 dnů před zahájením pobytu a bude vyúčtován v závěrečné vyúčtovací faktuře.

2.       Pokud dojde ke stornování celého pobytu ze strany Objednatele v rozmezí 1 měsíce před uskutečněním Sportovně turistického kurzu, bude storno poplatek účtován ve výši 1 000 Kč/žák/pobyt a bude vyúčtován samostatnou fakturací.

3.       Při naplnění alespoň 75% kapacity z objednaného počtu lůžek pro žáky a pedagogický dozor nebudou storno poplatky za strany Poskytovatele účtovány.

 

Zrušit smlouvu lze pouze písemně dohodou smluvních stran a to: