Hydraulická ruka

Jakub Přikryl z 2.B sestrojil se svým tatínkem funkční hydraulickou ruku a inspiroval tak své spolužáky. Jsme na Jakuba moc pyšní!

Podívejte se na jejich výtvor.