Home office pro vyučující

Vzhledem k aktuálním nařízením k omezení šíření koronaviru všichni vyučující až do 24.3.2020 včetně pracují z domova. Elektronická forma komunikace prostřednictvím školních e-mailů a bakawebu, popř. dalších prostředků zůstává zachována.