Hodnocení vzdělávání

Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 ve druhém pololetí 2019/2020

(dle §4 V 211/2020 Sb.)

 

Vážení zákonní zástupci a žáci,

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází z těchto dokumentů:

a)      Doporučené kroky pro pedagogické pracovníky Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 při hodnocení žáků v průběhu distančního vzdělávání, schválené pedagogickou radou (videokonference) dne 16. 4. 2020

b)      Vyhláška 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020

c)      Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vydaný MŠMT ČR  ze dne 27. 4. 2020

 V Praze dne 28. 4. 2020

PaedDr. Věra Ježková