GymČesCode

Ahoj! Posíláme zdravici všem příznivcům šifer.

Začátek: 30.5. v 8:40 u rybníčku v blízkosti Park Café na Střížkově (autobusová zastávka Teplická), ostrý start v 9:00
https://mapy.cz/s/kozapotole

Konec: nejpozději v 17:00. Kde? To musíte právě vyluštit!

Účastnit se mohou týmy o 2 - 5 lidech.

Přihlášky nebo jakékoli dotazy přijímáme elektronicky na jednom z kontaktů:

strmiskova.l@ceskolipska.cz

novak.r@ceskolipska.cz

Do přihlášky uveďte své jméno, třídu, název a další členy týmu. Kapitána týmu prosíme o zapsání týmu do google sheetu.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JG8UV44nmNGRPM_1IR9v7qM4NKF54oLue7-aSGnrYFw/edit?usp=sharing

Papírové přihlášky a potvrzení o bezinfekčnosti podepsané rodiči přijímáme osobně 30.5.Těšíme se na Vás!
Lucka a Radek

Soubory