Difúze

Studenti 1.A se ve fyzice učili o difúzi. Jako dobrovolný domácí úkol měli pozorovat difúzi barviva z bonbonů skittles a rozdílnou rychlost difúze u studené a teplé vody.

Podívejte se na video, které vytvořil Jakub Hromas. 

 

A na video Sofie Mičkové.

 

Další videa najdete na YouTube kanále školy.