Dějepisná olympiáda I., II. kategorie

Školní kolo Dějepisné olympiády se uskuteční 19. 1. (středa) od 14.00 do 15:30 v učebně 203.

I. kategorie je určena pro žáky 8. a 9. třídy (tercie, kvarta). Téma pro I. kategorii: Šlechta od konce raného středověku do roku 1648

II. kategorie je určena pro VG. Téma pro II. kategorii: Středoevropská šlechta na pozadí dějinných událostí v letech 1648-1948

Zájemci o účast se mohou přihlásit v kabinetech 123 (Zaspal) a 201 (Outlá) do 17. 1. 2022.

Historii zdar!

Michal Zaspal