Čestné prohlášení

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsou všichni žáci před vstupem do budovy školy povinni vyplnit čestné prohlášení (formulář ke stažení zde) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletiletého žáka!!!

Prohlášení se předkládá vrátnému k nahlédnutí při vstupu do budovy a odevzdává třídnímu učiteli.

Při opakovaném vstupu do budovy v průběhu jednoho týdne (po - pá) stačí předložit čestné prohlášení pouze jednou.