Českolipská olympiáda

 Vážení studenti,
ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 8:00 proběhne na školním hřišti zahájení dalšího ročníku Českolipské Olympiády. Zároveň bychom chtěli upozornit studenty, že vstup do vnitřích prostor tělocvičen a šaten, je z bezpečnostních důvodů vyhrazen pouze pro sportující studenty.
Detailní rozpis najdete zde.
Sportu zdar!