Českolipská olympiáda 2023

Další ročník Českolipské olympiády se uskuteční v pátek 16. 6. 2023. Zahájení olympiády proběhne v 8:00 na atletickém oválu.

8 : 00 Slavnostní zahájení Atletický ovál
8 : 10 Štafeta třídních družstev NG, VG Atletický ovál
9 : 00 60 M dívky, chlapci NG Atletický ovál
9 : 20 100 M dívky, chlapci VG Atletický ovál
9 : 40 800 M dívky NG, VG Atletický ovál
9 : 50 1000 M chlapci NG, VG Atletický ovál
9 : 00 – 11 : 30 Volejbal VG (5. – 7.) Malá tělocvična
10 : 00 – 13 : 00 Fotbal VG (5. – 7.) Venkovní hřiště
10 : 00 – 10 : 30 Skok z místa snožmo NG (1. – 4.) Venkovní hřiště
10 : 00 – 11 : 45 Vybíjená NG (1. – 2.) Venkovní hřiště
10 : 00 – 12 : 30 Stolní tenis (1. – 2., 3. – 4., 5. – 7.) Atrium
10 : 30 – 12 : 30 Florbal NG (3. – 4.) Velká tělocvična
11 : 30 – 13 : 00 Přehazovaná NG (3. – 4.) Malá tělocvična
11 : 30 – 12 : 00 Střelba na koš VG (5. – 7.) Venkovní hřiště
13 : 00 – 13 : 15 Přetahovaná NG (1. – 2., 3. – 4.) Venkovní hřiště
12 : 45 – 13 : 15 Šplh NG (1. – 4.) Velká tělocvična
13 : 30 Ukončení Olympiády Atletický ovál


Vyhlášení výsledků bude probíhat průběžně po skončení každé disciplíny.