Aktuální informace k přijímacím zkouškám s přihlédnutím na současnou epidemiologickou situaci