Od atomů k sloučeninám

Studenti sekund paní profesorky Prokopové tvořivě skládali sloučeniny.