Elektrické obvody

Studenti 2.A se seznamovali s uzavřeným elektrickým obvodem.