Obarvení květin

Adéla Kutinová zkusila inkoustem obarvit okvětní lístky a zároveň se něco dozvěděla o vzlínání.