Projekt Psi a lidé

Psi a lidé k sobě nerozlučně patří, vzájemně se obohacují a pomáhají si. Seznámili jsme se s přírodní historií psů, s  výcvikem psů k pomoci lidem – psů služebních, záchranářských i asistenčních. Do školy přišla Mgr. Jana Drvotová se psem Artušem z organizace Psi pro život, která se zabývá canisterapií a výcvikem psů. Navštívili jsme pražská i mimopražská pracoviště, kde psy cvičí a pracují s nimi, a to Útvar psovodů Městské policie Praha v Klánovicích a Centrum vojenské kynologie v Chotyni. V obou organizacích jsme měli  možnost vidět psy i psovody v akci při práci. Navštívili jsme také Útulek pro opuštěná zvířata v Troji. Z projektu vznikla prezentace s fotodokumentací a plakátová sdělení. V rámci prezentace předvedla ukázky canisterapie Anika Hrnčířová s vycvičeným canisterapeutickým psem Pankrácem. Projekt nadchl všechny účastníky a upoutal i návštěvníky prezentace.