Laboratorní práce: rychlost

Studenti sekund měřili rychlosti tří různých druhů pohybů.