Schola pragensis

Jako každý rok jsme se účastnili veletrhu vzdělávání Schola pragensis.