Exkurze do Veletržního paláce

Ve středu 16.10.2019 navštívila 7.B. interaktivní program „Hra surrealismu“ v budově Veletržního paláce v Praze. 

V rámci programu jsme si prohlédli (a přečetli) některá díla významných českých surrealistů, například Toyen a J. Štýrského. Neskončili jsme však jen u základních faktů, ale do světa surrealistů jsme se pokusili ponořit hlouběji. Zkusili jsme si hru na asociace, pokusili se analyzovat některá díla a tím i odkrýt osobnost autora a častokrát i nás samých, zběžně jsme vyzkoušeli, jak se takové surrealistické dílo tvoří.