Projekt Unesco

Projekt Unesco zaštiťovala profesorka Budinská a profesor Zaspal.