Projekt Kondiční trénink

Studenti se v projektovém týdnu věnovali pod vedení profesorky Gojdové kondičnímu tréninku.