Laboratorní práce o sněhu

Na hodině fyziky jsme využili krátké doby, kdy byl v Praze sníh, a změřili jsme měrné skupenské teplo tání sněhu a vyrobili plakáty o sněhových vločkách.