Nejlepší čtenáři

Nejlepší čtenáři z naše gymnázia byli odměněni knižními poukázkami.