Elektrické napětí

Studenti 1.A se na hodině fyziky seznamovali s pojmem elektrické napětí.