Domov svaté rodiny

Studenti pod vedením profesorky Holejšovské zahráli v Domově svaté rodiny veselé divadlo.