Erasmus Itálie

Popis fotek

Druhý den jsme navštívili město Tyndaris. Tam jsme shlédli antické divadlo, legendami ověnčenou pláž, místní muzeum a trojici kostelů, přičemž v nejstarším z nich se nachází socha Černé Madony.

Navštívili jsme i radnici, kde starosta pronesl uvítací řeč.

Takto vypadají typické domy námi navštíveného města Barcellony Pozzo di Gotto.

Poslední den jsme se zúčastnili celodenního výletu do města Syrakusy, přičemž jsme navštívili místní antická divadla, starověké podzemní doly (s nejznámější jeskyní Dionýsovo ucho) a také staré město.

Druhý den jsme navštívili město Tyndaris. Tam jsme shlédli antické divadlo, legendami ověnčenou pláž, místní muzeum a trojici kostelů, přičemž v nejstarším z nich se nachází socha Černé Madony.

Navštívili jsme i radnici, kde starosta pronesl uvítací řeč.

Takto vypadají typické domy námi navštíveného města Barcellony Pozzo di Gotto.

Poslední den jsme se zúčastnili celodenního výletu do města Syrakusy, přičemž jsme navštívili místní antická divadla, starověké podzemní doly (s nejznámější jeskyní Dionýsovo ucho) a také staré město.

Při odletu z Catanie jsme díky slunečnému počasí poprvé viděli celou Etnu nezahalenou v mracích.

Probíhala soutěž o nejlepší logo. Jednohlasně vyhrálo Turecko.

Turecký tým při prezentaci jejich národní hymny.

Malé náměstí v turisticky oblíbeném Milazzu na pobřeží Tyrhénského moře.

Při návštěvě Taorminy nám byl důkladně popsán znak Sicílie. Nohy ve znaku Sicílie jsou ohnuté, jelikož si lidé dříve mysleli, že během zemětřesení země utíká, a jsou právě tři, protože má ostrov trojúhelníkový tvar (nebo také na znamení tří ročních období). Křídla symbolizují legendu o Íkarovi. Dále je zde hlava medúzy s hady místo vlasů, která byla i na původním znaku Sicílie a zůstala zachována.

Studenti italského gymnázia nám zahráli dvě divadelní představení, které pro nás s podporou kantorů secvičili.

Třetí den našeho pobytu jsme navštívili historické město Taormina. Zde jsme viděli antické divadlo a příjemné historické centrum města.

Prezentovali jsme také naší školu, a to pomocí videa, které jsme připravili během projektového týdne.

Každý jsme byli ubytování u jedné z rodin. Na obrázku je rodina Perdichizzi.

Poslední den měla ředitelka místního gymnázia proslov a poté následovalo udílení cen ubytovávajícím rodinám a skupinové focení.