Seminář z dějepisu

Během měsíce září navštívili studenti maturitního semináře z dějepisu dvě krásné lokality – Pedagogické muzeum J.A.Komenského v Praze a Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany. Zde si také prohlédli kapli sv. Anny od Santiniho.