Adaptační soustředění prim

V termínu 6.9. - 10.9. proběhlo adaptační soustředění nových primánů.